Rozporządzenie RODO

Rozporządzenie RODO

Data publikacji:
25 maja 2018r  zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych  RODO. Wobec powyższego w celu dokonywania przyszłych transakcji handlowych zwracamy się z prośbą o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę  GABI-PLAST PPH Gabrieli Kośmider z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Kobylińskiej 59-61 w celach marketingowych i statystycznych oraz na udostępnienie i przetwarzanie tych danych w witrynie internetowej www.gabiplast.pl.

Państwa dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Państwa, na stronie internetowej, przez adres mailowy przez telefon lub na miejscu w siedzibie firmy. Wymagamy tylko niezbędnych danych do realizacji transakcji  handlowych czyli:-NIP, nazwa firmy, adres firmy i miejsce dostawy oraz  numer telefonu i mail osób wskazanych przez Państwa do kontaktów handlowych i finansowych.

Przedsiębiorstwo GABI-PLAST PPH  informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

W razie uzyskania pełnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zostaje wskazany adres mailowy do kontaktu z Inspektorem danych osobowych w Firmie GABI-PLAST PPH Łukasz Muszyński tel 62 725 59 61 e-mail lukasz.muszynski@gabiplast.pl

Dokumenty do pobrania:
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych