RODO

RODO

25 maja 2018r  zaczeły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych  RODO. Wobec powyższego w celu dokonywania przyszłych transakcji handlowych zwracamy się z prośbą o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę  GABI-PLAST PPH Gabrieli Kośmider z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Kobylińskiej 59-61 w celach marketingowych i statystycznych oraz na udostępnienie i przetwarzanie tych danych w witrynie internetowej www.gabiplast.pl.

Państwa dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Państwa, na stronie internetowej, przez adres mailowy przez telefon lub na miejscu w siedzibie firmy. Wymagamy tylko niezbędnych danych do realizacji transakcji  handlowych czyli:-NIP, nazwa firmy, adres firmy i miejsce dostawy oraz  numer telefonu i mail osób wskazanych przez Państwa do kontaktów handlowych i finansowych.

Przedsiębiorstwo GABI-PLAST PPH  informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

W razie uzyskania pełnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zostaje wskazany adres mailowy do kontaktu z Inspektorem danych osobowych w Firmie GABI-PLAST PPH Łukasz Muszyński tel 62 725 59 61 e-mail lukasz.muszynski@gabiplast.pl

Dokumenty do pobrania:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem jest Gabi-Plast P.P.H. Gabriela Kośmider z siedzibą w Krotoszynie 63-700 przy ul. Kobylińskiej 59-61.

               

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, opracowania ofert, sprzedaży usług oraz zachowania relacji biznesowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Czy jest możliwość cofnięcia zgody?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości Gabi-Plast P.P.H. Gabriela Kośmider.

 

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

Gabi-Plast P.P.H. Gabriela Kośmider nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jak również nie są one wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego profilowania.
 

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od Gabi-Plast P.P.H. Gabriela Kośmider dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.
 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny. Odbiorcą Pastwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający administratora w jego biznesowej działalności.

 

Jak skontaktować się z inspektorem danych osobowych?

Można to zrobić pod numerem telefonu 62 725 59 61 lub e-mailowo pod adresem: lukasz.muszynski@gabiplast.pl