SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W STULECIU NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W STULECIU NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Data publikacji:
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W STULECIU NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI.
Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej.”,
Tekst na temat Naszej firmy zaczyną się od strony nr 124.