BHP

BHP

Instrukcja techiczna materiałów wykorzystywanych do tampodruku:
Karty charakterystyki materiałów wykorzystywanych do tampodruku:
Farby:
Chemia: